Technika hodowli

Istnieją trzy sposoby rozpoczęcia hodowli ślimaków:


1. Reproduktory – potrzebne są pomieszczenia do reprodukcji
oraz inkubacji, zapewniające stałą temperaturę oraz wilgotność.

2. Kokony jaj – wymagane jest pomieszczenie do inkubacji.

3. Oseski – tunel foliowy (miesiące marzec – maj) lub zagroda hodowlana (od drugiej połowy maja).

Hodowla w parku
Reprodukcja + Inkubacja