O ślimakach

Obecnie w Polsce hoduje się 3 gatunki ślimaka z rodzaju Helix : Aspersa Müller, Aspersa Maxima oraz Pomatia.

I Helix Aspersa Müller

– jest to ślimak pochodzący z zachodniej Europy,
– dojrzałość płciową osiąga w wieku 5 – 6 miesięcy,
– posiada zdolność rozrodczą 80 – 120 jaj
– największa konsumpcja: Hiszpania, Portugalia oraz Włochy.
– żeruje w temperaturze 8°C – 30°C,
– dorosłe osobniki ważą od 6 do 12 gram,
– średnica muszli 20 – 30 mm,
– ślimak ten charakteryzuje się dobrymi walorami smakowymi, oraz krótkim przewodem pokarmowym – mięso tego gatunku jest w całości konsumowane.

II Helix Aspersa Maxima

– ślimak pochodzący z Afryki Północnej,
– dojrzałość płciową osiąga w wieku 6 – 7 miesięcy,
– posiada zdolność rozrodczą 100 – 160 jaj,
– żeruje w temperaturze 12°C – 30°C,
– dorosłe osobniki ważą od 15 do 35 gram,
– średnica muszli 25 – 40 mm,
– podczas obróbki należy obciąć większą część układu pokarmowego,
– największe spożycie: Francja.

III Helix Pomatia (Winniczek)

– ślimak ten występuje we wschodniej Europie oraz Azji,
– dojrzałość płciową osiąga w wieku 2 – 3 lat,
– posiada zdolność rozrodczą 50 – 100 jaj,
– dorosłe osobniki ważą do 50 gram,
– średnica muszli do 50 mm,
Winniczek podlega w Polsce całkowitej ochronie gatunkowej, poza okresem (miesiąc maj) w którym można go zbierać w warunkach naturalnych, po otrzymaniu odpowiedniej zgody od Ministerstwa Ochrony Środowiska. Pod względem ekonomicznym, ślimak ten nie nadaje się do hodowli towarowej.